Znalostní platforma pro agroekologii

Projekty s výzkumnými výsledky, které jsou relevantní pro projekty UNISECO.

Zjištění UNISECO týkající se přechodu k agroekologickým zemědělským systémům na úrovni EU nebo v různých sociálně-ekologických kontextech doplňují zjištění ze souvisejících projektů H2020, s nimiž bylo provedeno několik společných činností. Příklady dalších relevantních zjištění lze nalézt v následujících projektech EU H2020: