Znalostní platforma pro agroekologii

Doporučení pro podporu přechodu na agroekologické zemědělské systémy

Doporučení týkající se politických a tržních pobídek pro přechod k agroekologickým zemědělským systémům a zlepšení zavádění agroekologických zemědělských postupů v EU jsou následující:

  • podporovat výměnu znalostí a sítě prostřednictvím vytváření formálních znalostních sítí a dalších venkovských subjektů s důvěryhodnými a kvalifikovanými poradci v agroekologických otázkách jako manažery sítí na plný úvazek (např. německá případová studie);
  • školení zemědělců a poradců, včetně využití vzájemného zapojení zemědělců, kteří mají za sebou úspěšné příběhy při zavádění agroekologických zemědělských postupů (např. italská případová studie);
  • navrhnout daňová opatření, která pomohou vyrovnat náklady spotřebitelů na agroekologické produkty s náklady na produkty konvenčních zemědělských systémů (např. snížení DPH na ekologické mléčné výrobky z 21 % na 5 %; doporučení vyplývající z lotyšské případové studie).
  • zajistit způsobilost sdružení aktérů pro politickou podporu; 
  • využívat agroenvironmentální opatření založená na výsledcích a spolupráci a platby za ekosystémové služby; 
  • poskytnout pobídky vlastníkům půdy; 
  • podporovat programy veřejných zakázek, obchodní normy a environmentální a potravinářské předpisy;
  • zavádět nebo podporovat nové nebo revidované označování, osvětové kampaně pro vlastníky půdy, účastníky hodnotového řetězce a spotřebitele; 
  • navrhnout pobídky na podporu dalších změn směrem ke zdravému stravování a omezení plýtvání potravinami. 

Podrobnosti o těchto politických doporučeních pro EU a pro provádění na národní úrovni jsou uvedeny v publikaci Schwarz et al., 2021