Znalostní platforma pro agroekologii

Evropská unie

Přechod k agroekologickým zemědělským systémům a zemědělským postupům nabízí vyhlídky na řešení celosvětově významných problémů, zejména změny klimatu, snížení ztráty biologické rozmanitosti a sociální spravedlnosti. Takové přechody mohou přispět k dosažení politických cílů Evropské unie stanovených ve Strategické agendě EU (2019-2024), tedy klimaticky neutrální, zelené, spravedlivé a sociální Evropy. Mohou podpořit cíl společné zemědělské politiky "sociální, ekonomické a environmentální přístupy na cestě k dosažení udržitelného systému zemědělství", Zemědělství a biologická rozmanitost; a strategie Farm to Fork "navrhnout spravedlivý, zdravý a ekologický potravinový systém". Dosažení těchto cílů však vyžaduje soudržnost politik na úrovni EU v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti a udržitelného zemědělství. 

Následují vybrané příklady důkazů z projektu UNISECO o potenciálu agroekologických zemědělských systémů přispět k dosažení těchto cílů.  

Podrobnější informace (v angličtině) o všech případových studiích získáte kliknutím na mapu na této stránce.