Platforma agroecologică

Recomandări pentru sprijinirea tranziției către sisteme agricole agroecologice

Recomandările privind stimulentele de politică și de piață pentru tranziția către sisteme agricole agroecologice și pentru îmbunătățirea adoptării practicilor agricole agroecologice în întreaga UE sunt următoarele:

  • sprijinirea schimbului de cunoștințe și a rețelelor prin înființarea de rețele formale de cunoștințe și a altor actori din mediul rural cu consilieri de încredere și calificați în probleme de agroecologie ca manageri cu normă întreagă ai rețelelor (de exemplu, studiul de caz german);
  • să formeze fermieri și consilieri, inclusiv prin exploatarea angajamentului de la egal la egal, implicând fermieri care au avut succes în implementarea practicilor agricole agroecologice (de exemplu, studiul de caz italian);
  • conceperea unor măsuri fiscale care să contribuie la egalizarea costurilor produselor agroecologice pentru consumatori cu cele ale sistemelor agricole convenționale (de exemplu, reducerea TVA-ului pentru produsele lactate ecologice de la 21% la 5%; o recomandare care rezultă din studiul de caz leton).
  • să asigure eligibilitatea asociațiilor de actori pentru sprijin politic; 
  • să utilizeze măsuri de agromediu bazate pe rezultate și pe cooperare și plăți pentru serviciile ecosistemice; 
  • să ofere stimulente pentru proprietarii de terenuri; 
  • să încurajeze programele de achiziții publice, standardele comerciale și reglementările privind mediul și alimentele;
  • să introducă sau să încurajeze o etichetare nouă sau revizuită, campanii de sensibilizare pentru proprietarii de terenuri, actorii din lanțul valoric și consumatori; 
  • să elaboreze impulsuri pentru promovarea unor schimbări suplimentare în direcția unor diete sănătoase și a reducerii risipei alimentare. 

Detaliile acestor recomandări de politică pentru punerea în aplicare la nivelul UE și la nivel național sunt furnizate în Schwarz et al., 2021