Agroekologisk kunskapsnav

Territoriell påverkan

Utforska hållbarheten hos agroekologiska metoder i kartor.

Verktyget för interaktion mellan socioekologiska system: SESSIT ger icke-statliga organisationer, medborgarorganisationer och lokalsamhällen som arbetar med miljövänligt jordbruk möjlighet att samla in exempel på jordbrukssystem som går från att vara konventionella till att bli agroekologiska. De kan närma sig dessa exempel från två håll: läsa berättelser från jordbrukare från olika länder som arbetar i olika jordbrukssystem (fliken Agroekologiskt jordbruk) och se den politiska sidan, de hinder och drivkrafter som hindrar eller främjar övergången och de strategier som utvecklats inom fallstudierna i UNISECO-projektet för att främja den agroekologiska övergången (fliken Politiker och strategier). Lärdomarna kan sedan användas vidare i ditt eget arbete med jordbrukare eller beslutsfattare.

Gå in i SESSIT