Agroekologinių žinių centras

Teritorinis poveikis

ištirti agroekologinės praktikos tvarumą žemėlapiuose.

Socialinės ir ekologinės sistemos sąveikos priemonė: SESSIT suteikia galimybę agrarinės aplinkosaugos srityje dirbančioms NVO, pilietinėms organizacijoms ir vietos bendruomenėms rinkti ūkininkavimo sistemų, pereinančių nuo tradicinių prie agrarinės aplinkosaugos, pavyzdžius. Šiuos pavyzdžius jie gali nagrinėti dviem kryptimis: skaityti istorijas iš įvairių šalių ūkininkų, dirbančių skirtingose ūkininkavimo sistemose, perspektyvos (skirtukas Agroekologinis ūkininkavimas) ir susipažinti su politikos aspektais, kliūtimis ir veiksniais, kurie trukdo arba skatina perėjimą, ir strategijomis, kurios buvo sukurtos UNISECO projekto atvejų tyrimuose, skirtuose perėjimui prie agrarinės aplinkosaugos skatinti (skirtukas Politika ir strategijos). Įgytą patirtį galima toliau panaudoti dirbant su ūkininkais ar politikos formuotojais.

Įveskite SESSIT