Agro-ekologinen tietopaikka

Alueelliset vaikutukset

Tutkitaan maatalousekologisten käytäntöjen kestävyyttä kartoissa.

Sosioekologisen järjestelmän vuorovaikutustyökalu: SESSIT tarjoaa kansalaisjärjestöille, kansalaisjärjestöille ja paikallisyhteisöille, jotka työskentelevät maatalouden ympäristötoimien parissa, mahdollisuuden kerätä esimerkkejä maatalousjärjestelmistä, jotka ovat siirtymässä tavanomaisesta maatalous-ekologiseksi. Esimerkkejä voi lähestyä kahdesta suunnasta: lukemalla tarinoita viljelijöiden näkökulmasta eri maista, jotka työskentelevät erilaisissa viljelyjärjestelmissä (välilehti Agroekologinen viljely) ja tarkastelemalla poliittista puolta, esteitä ja ajureita, jotka estävät tai edistävät siirtymistä, sekä UNISECO-hankkeen tapaustutkimuksissa kehitettyjä strategioita, joilla edistetään agroekologista siirtymistä (välilehti Politiikat ja strategiat). Saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää omassa työssäsi viljelijöiden tai poliittisten päättäjien kanssa.

Kirjoita SESSIT