Znalostní platforma pro agroekologii

Územní dopady

Prozkoumejte udržitelnost agroekologických postupů v mapách.

Nástroj pro interakci sociálně-ekologických systémů: SESSIT poskytuje nevládním organizacím, občanským sdružením a místním komunitám působícím v oblasti agroenvironmentu příležitost shromažďovat příklady zemědělských systémů, které procházejí kroky od konvenčních k agroekologickým. K těmto příkladům mohou přistupovat ze dvou směrů: číst příběhy z pohledu zemědělců z různých zemí, kteří pracují v různých zemědělských systémech (záložka Agroekologické zemědělství), a vidět politickou stránku, překážky a hnací síly, které brání nebo podporují přechod, a strategie, které se vyvinuly v rámci případových studií projektu UNISECO na podporu agroekologického přechodu (záložka Politiky a strategie). Získané poznatky pak můžete dále využít při vlastní práci se zemědělci nebo tvůrci politik.

Vstupte do systému SESSIT