Agroekoloģisko zināšanu centrs

Teritoriālā ietekme

izpētīt agroekoloģiskās prakses ilgtspēju kartēs.

Socioloģisko un ekoloģisko sistēmu mijiedarbības rīks: SESSIT sniedz iespēju NVO, pilsoniskajām organizācijām un vietējām kopienām, kas darbojas agrovides jomā, apkopot piemērus par lauksaimniecības sistēmu pāreju no tradicionālās uz agroekoloģisko. Šiem piemēriem var pievērsties no diviem virzieniem: lasot stāstus no lauksaimnieku perspektīvas no dažādām valstīm, kas strādā dažādās lauksaimniecības sistēmās (cilne Agroekoloģiskā lauksaimniecība), un aplūkojot politikas pusi, šķēršļus un virzītājspēkus, kas kavē vai veicina pāreju, un stratēģijas, kas izstrādātas UNISECO projekta gadījumu izpētes ietvaros, lai veicinātu pāreju uz agroekoloģiju (cilne Politika un stratēģijas). Iegūto pieredzi var tālāk izmantot savā darbā ar lauksaimniekiem vai politikas veidotājiem.

Ievadiet SESSIT