Agroekoloģisko zināšanu centrs

Par AKH

Pašlaik dominējošie tradicionālās lauksaimniecības veidi nespēj atrisināt problēmas, kas saistītas ar pārtikas, enerģijas un šķiedras ražošanu, vienlaikus saglabājot veselīgu augsni, tīru ūdeni un dabu.

Agroekoloģiskās pieejas ir ilgtspējīgu lauksaimniecības sistēmu izveides pamatā.

Lūk, daži no jautājumiem, kas tiek risināti agroekoloģisko zināšanu centrā:

  • Kā agroekoloģiskās pieejas var palīdzēt nodrošināt jūs ar pilnvērtīgu un ilgtspējīgu pārtiku?
  • Kā agroekoloģiskās pieejas var palīdzēt nodrošināt un dažādot lauksaimnieku ienākumus un labāk savienot viņus ar patērētājiem?
  • Kā jūs kā lauksaimnieks vai kopienas organizācija varat attīstīt, dalīties savās zināšanās, apzināt iespējas, risināt vietējās prioritātes, kopīgi veidot un īstenot vietējo/reģionālo agroekoloģisko pārtikas sistēmu stratēģiju?
  • Kā valsts un reģionālā līmeņa politika var veicināt un atbalstīt inovatīvu agroekoloģisku stratēģiju īstenošanu? 
  • Kā Eiropas Savienības politika var atbalstīt agroekoloģiskās lauksaimniecības sistēmas?

Šīs agroekoloģiskās zināšanas ir H2020 UNISECO pētniecības projekta ietvaros sagatavota atziņu un praktisku rīku bibliotēka, lai palīdzētu visām sabiedrības jomām, kas interesējas, praktizē vai veido lauksaimniecības un lauku attīstības politiku, atrast to, kas tām nepieciešams, lai sekmētu ilgtspējīgāku lauksaimniecību un pārtikas sistēmu veidošanu. 

UNISECO projekta mērķis bija izstrādāt inovatīvas pieejas, lai uzlabotu izpratni par sociālekonomiskajiem un politikas virzītājspēkiem un šķēršļiem, kas kavē agroekoloģiskās prakses attīstību un īstenošanu ES lauksaimniecības sistēmās.

Agroekoloģisko zināšanu centra saturs ir pieejams 13 valodās (CZ, DE, EN, ES, FI, FR, GR, HU, IT, LT, LV, RO, SE, HU). Izvēlieties vēlamo valodu lapas augšējā labajā stūrī.

Iepazīstieties ar šo centru, lai lasītu un uzzinātu, ko agroekoloģija var piedāvāt jums un kādu lomu jūs varat spēlēt, lai palīdzētu tai izplatīties plašāk, sākot ar savu mājsaimniecību vai kopienu.