Znalostní platforma pro agroekologii

Jak se spotřebitelé zapojili do skupiny UNISECO?

Není pochyb o tom, že spotřebitelé hrají v celém mechanismu agroekologie obrovskou roli. Do projektu UNISECO byli zapojeni spotřebitelé a subjekty, které navrhují tržní pobídky a politiky v potravinářském odvětví. Velkou roli sehrály také nevládní organizace v projektovém konsorciu, které mají s prací s různými skupinami spotřebitelů bohaté zkušenosti. Místní komunity se zapojením spotřebitelů byly účastníky různých skupin zúčastněných stran, které hrály roli na různých setkáních a workshopech, přičemž se snažily řešit hlavní dilemata a překážky v určitých případech.

Projekt UNISECO zkoumal různé zemědělské postupy v mnoha různých evropských zemích od severu po jih. V mnoha případových studiích byla také analyzována role spotřebitelů v mechanismu agroekologického přístupu a možné trhy pro agroekologickou produkci.

Během trvání projektu vznikly rozmanité informační materiály. Část z nich pomáhá lépe pochopit, jak agroekologické zemědělské postupy přispívají k produkci zdravých potravin, a je užitečná pro spotřebitele v celé Evropě.

PODROBNOSTI O NAŠICH PŘÍPADOVÝCH STUDIÍCH (v angličtině) si prohlédnete kliknutím na příslušné části přehledové mapy níže.