Agro-ekologinen tietopaikka

Miten kuluttajat ovat olleet mukana UNISECOssa?

Kuluttajilla on epäilemättä valtava rooli koko maatalousekologian mekanismissa. UNISECO-hankkeessa oli mukana kuluttajia ja toimijoita, jotka suunnittelivat markkinakannustimia ja elintarvikepolitiikkaa. Suuressa roolissa olivat myös hankekonsortioon kuuluvat kansalaisjärjestöt, joilla on paljon kokemusta työskentelystä eri kuluttajaryhmien kanssa. Paikallisyhteisöt, joihin kuluttajat osallistuivat, osallistuivat erilaisiin sidosryhmien ryhmiin, jotka osallistuivat erilaisiin kokouksiin ja työpajoihin ja yrittivät ratkaista tärkeimpiä ongelmia ja esteitä tietyissä tapauksissa.

UNISECO-hankkeessa tutkittiin erilaisia viljelykäytäntöjä lukuisissa eri Euroopan maissa pohjoisesta etelään. Monissa tapaustutkimuksissa analysoitiin myös kuluttajien osuutta agroekologisen lähestymistavan mekanismissa ja agroekologisen tuotannon mahdollisia markkinoita.

Hankkeen aikana luotiin monipuolista tiedotusmateriaalia. Osa siitä auttaa ymmärtämään paremmin, miten agroekologiset viljelykäytännöt edistävät terveellisen ruoan tuottamista, ja se on hyödyllistä kuluttajille ympäri Eurooppaa.

Tutustu tapaustutkimustemme yksityiskohtiin (englanniksi) klikkaamalla alla olevan yleiskatsauskartan vastaavia osia.