Agro-ekologinen tietopaikka

Tietoja AKH:sta

Haasteita, jotka liittyvät riittävän ruoan, energian ja kuitujen tuottamiseen samalla kun säilytetään terve maaperä, puhdas vesi ja luonto, ei voida ratkaista nykyisin vallitsevilla tavanomaisilla maatalouden muodoilla.

Agroekologiset lähestymistavat ovat olennaisen tärkeitä kestävien maatalousjärjestelmien rakentamisessa.

Seuraavassa on joitakin kysymyksiä, joita käsitellään agroekologisessa osaamiskeskuksessa:

  • Miten agroekologiset lähestymistavat voivat edistää ravitsevan ja kestävän ruoan saantia?
  • Miten agroekologiset lähestymistavat voivat auttaa varmistamaan ja monipuolistamaan viljelijöiden tuloja ja luomaan paremmat yhteydet kuluttajiin?
  • Miten voit viljelijänä tai yhteisöjärjestönä kehittää, jakaa tietämystäsi, tunnistaa mahdollisuuksia, käsitellä paikallisia painopisteitä, laatia ja toteuttaa yhdessä paikallisten/alueellisten agroekologisten elintarvikejärjestelmien strategian?
  • Miten kansallisen ja alueellisen tason politiikalla voidaan edistää ja tukea innovatiivisten agroekologisten strategioiden täytäntöönpanoa? 
  • Miten Euroopan unionin politiikoilla voidaan tukea agroekologisia viljelyjärjestelmiä?

Tämä agroekologinen tietämys on H2020 UNISECO -tutkimushankkeen tuottama kirjasto, joka sisältää näkemyksiä ja käytännön työkaluja, joiden avulla kaikki yhteiskunnan alat, jotka ovat kiinnostuneita maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevista politiikoista, harjoittavat niitä tai laativat niitä, voivat löytää tarvitsemansa tiedot, joiden avulla he voivat edistää kestävämpää maataloutta ja elintarvikejärjestelmää. 

UNISECO-hankkeessa pyrittiin kehittämään innovatiivisia lähestymistapoja, joilla parannetaan ymmärrystä sosioekonomisista ja poliittisista tekijöistä ja esteistä, jotka haittaavat agroekologisten käytäntöjen kehittämistä ja täytäntöönpanoa EU:n maatalousjärjestelmissä.

Agroekologisen tietokeskuksen sisältö on saatavilla 13 kielellä (CZ, DE, EN, ES, FI, FR, GR, GR, HU, IT, LT, LV, RO, SE, SE, CZ, DE, FI). Valitse haluamasi kieli sivun oikeasta yläkulmasta.

Tutustu keskukseen ja lue ja kuule siitä, mitä agroekologia voi tarjota sinulle ja miten voit auttaa agroekologiaa leviämään laajemmalle, alkaen omasta kotitaloudestasi tai yhteisöstäsi.