Agroekologisk kunskapsnav

Konsumenter

Konsumenterna har möjlighet att påverka hela jordbruket i hög grad när de väljer sina livsmedelskällor. En viktig del är inte bara en hälsosam och näringsriktig kost, utan också val av hälsosam jord, säker biologisk mångfald, välförvaltade resurser osv. Endast goda och tillförlitliga kunskaper om ämnet kan hjälpa till att fatta välgrundade beslut och skapa möjligheter att påverka marknaden. Konsumenternas röst är en viktig del i övergången till agroekologi och den måste höras. Agroekologiskt kunskapscentrum försöker hjälpa konsumenterna att nå denna kunskapsnivå genom att tillhandahålla vetenskapligt baserad information.