Agroekologisk kunskapsnav

Hur har konsumenterna varit involverade i UNISECO?

Det råder ingen tvekan om att konsumenterna spelar en stor roll i hela den agroekologiska mekanismen. UNISECO-projektet involverade konsumenter och aktörer som utformade marknadsincitament och politik inom livsmedelssektorn. En stor roll spelades också av icke-statliga organisationer i projektkonsortiet, som har stor erfarenhet av att arbeta med olika konsumentgrupper. Lokalsamhällen, med konsumenternas medverkan, deltog i olika intressentgrupper som spelade en roll i olika möten och workshoppar och försökte ta itu med de viktigaste dilemman och hindren i vissa fall.

UNISECO-projektet undersökte olika jordbruksmetoder i många olika europeiska länder från norr till söder. I många fallstudier analyserades också konsumenternas roll i den agroekologiska metoden och möjliga marknader för agroekologisk produktion.

Under projektets gång skapades olika informationsmaterial. En del av det hjälper till att bättre förstå hur agroekologiska jordbruksmetoder bidrar till att producera hälsosamma livsmedel och är användbara för konsumenter runt om i Europa.

Utforska detaljerna i våra fallstudier (på engelska) genom att klicka på de relevanta delarna av översiktskartan nedan.