Agroekologisk kunskapsnav

Vilken roll spelar konsumenterna i agroekologiska livsmedelssystem?

I dag är vår hälsa det mest uppskattade värdet. Man kan inte köpa god hälsa, men man kan ändra sitt beteende för att uppnå den. Agroekologi har ett nära samband med kostbaserad ohälsa eller hälsa, till och med undernäring i vissa situationer, konsumenternas vardagliga val osv.

Titta på den här videon (på engelska med undertexter på tjeckiska, grekiska, tyska, lettiska, rumänska och spanska) för att få veta mer om hur agroekologi kan bidra till hälsosamma lösningar och hur UNISECO främjar detta:

UNISECO-projektet syftade till att bidra till att öka medvetenheten och få kunskap om agroekologi och dess fördelar i allmänhet. Det är viktigt att betona att agroekologin inte bara bidrar till att garantera hälsosam mat, utan också ger strategier för att garantera tillräckligt med mat, eftersom det traditionellt dominerande jordbruket inte klarar detta på lång sikt. Därför är agroekologisk produktion nyckeln till en hållbar framtid.

Förutom den mycket viktiga hälsofrågan är den andra sidan av myntet hur produktionen av den mat du äter kan bidra till miljön. Jordbrukarna kan stödja den biologiska mångfalden och bidra till att upprätthålla och producera ekosystemtjänster. Konsumenterna kan ha en stor inverkan genom att fatta ett välgrundat beslut när de väljer källan till sina livsmedel. Att skapa en efterfrågan på agroekologiska varor är därför en viktig del av arbetet med att skapa fler marknader där denna efterfrågan kan tillgodoses. Som konsumenter måste vi förstå att våra dagliga beslut är djupt kopplade till källan till de varor vi köper och att många förändringar i den biologiska mångfalden beror på detta.


Hur kan vi identifiera och stödja positiva förändringar i våra vardagliga val?

UNISECO-projektet erbjuder mycket intressanta resultat från en rad fallstudier i olika geografiska och kulturella miljöer.

Titta på våra fallstudier för att få veta mer om vilka drivkrafter och hinder som finns inom ett specifikt agroekologiskt område, inklusive - hur konsumenterna var involverade och vilka frågor som uttrycktes. Berättelserna täcker olika teman - från koldioxidneutral mjölk eller hållbar frukt till vattenkvalitet eller att hålla det småskaligt på mjölkgårdarna, så konsumenter runt om i Europa kan hitta en eller ett par av dem som är mest relevanta för dig. 

BESÖK ALLA VÅRA CASE STUDY STORYMAPS HÄR (på engelska)