Agroekologinių žinių centras

Europos Sąjunga

Perėjimas prie agroekologinių ūkininkavimo sistemų ir ūkininkavimo praktikos atveria galimybes spręsti pasaulinės reikšmės problemas, ypač klimato kaitos, biologinės įvairovės nykimo mažinimo ir socialinio teisingumo problemas. Tokie perėjimai gali padėti siekti ES strateginėje darbotvarkėje (2019-2024 m.) išdėstytų Europos Sąjungos politikos tikslų - kurti klimato kaitos atžvilgiu neutralią, ekologišką, teisingą ir socialinę Europą. Jie gali padėti siekti Bendrosios žemės ūkio politikos tikslo - "socialinio, ekonominio ir aplinkosauginio požiūrio kelyje į tvarią žemės ūkio sistemą", Žemės ūkio ir biologinės įvairovės; ir strategijos "nuo ūkio iki stalo" tikslo - "kurti sąžiningą, sveiką ir aplinkai nekenksmingą maisto sistemą". Tačiau šiems tikslams pasiekti reikia, kad ES lygmeniu būtų suderinta klimato kaitos, biologinės įvairovės ir tvaraus žemės ūkio politika. 

Toliau pateikiame atrinktus UNISECO projekto įrodymus apie agroekologinių ūkininkavimo sistemų galimybes prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo.  

Paspaudę žemėlapį šiame puslapyje perskaitykite išsamesnę informaciją (anglų kalba) apie visus atvejo tyrimus.