Agroekologinių žinių centras

Projektai, kurių mokslinių tyrimų rezultatai yra susiję su UNISECO projektais.

UNISECO išvados dėl  perėjimo prie agrarinių ir ekologinių ūkininkavimo sistemų ES lygmeniu arba įvairiomis socialinėmis ir ekologinėmis aplinkybėmis papildo susijusių H2020 projektų, su kuriais buvo vykdoma bendra veikla, išvadas. Kitų svarbių išvadų pavyzdžių galima rasti šiuose ES H2020 projektuose: