Agroekologisk kunskapsnav

Besök alla våra fallstudier

UNISECO-projektet ger mycket intressanta resultat från en rad fallstudier i olika geografiska och kulturella miljöer. Varje studieplan involverar olika intressenter, inklusive icke-statliga organisationer, medborgarorganisationer och lokalsamhällen. Här kan du hitta inspiration eller exempel på hur icke-statliga organisationer, medborgarorganisationer och lokalsamhällen vidtar åtgärder på olika områden - från koldioxidneutral mjölk eller hållbar frukt till vattenkvalitet eller småskalighet på mjölkgårdar. Så kommuner runt om i Europa kanske finner en eller ett par av dem relevanta.

Titta på våra fallstudier (på engelska) nedan för att få veta mer om vilka drivkrafter och hinder som finns inom ett specifikt agroekologiskt område, inklusive hur konsumenterna var involverade och vilka frågor som togs upp. Berättelserna täcker olika teman - från koldioxidneutral mjölk eller hållbar frukt till vattenkvalitet eller att hålla det småskaligt på mjölkgårdarna, så konsumenter runt om i Europa kan hitta en eller några av dem som är mest relevanta för dig.