Agroekologinių žinių centras

Apsilankykite visuose mūsų atvejų analizės istorijų žemėlapiuose

UNISECO projektas pateikia labai įdomių išvadų, gautų atlikus atvejo tyrimus skirtingose geografinėse ir kultūrinėse aplinkose. Kiekviename istorijų žemėlapyje dalyvauja skirtingos suinteresuotosios šalys, įskaitant NVO, pilietines organizacijas ir vietos bendruomenes. Čia galite rasti įkvėpimo ar pavyzdžių, kaip NVO pilietinės organizacijos ir vietos bendruomenės imasi veiksmų įvairiose srityse - nuo anglies dvideginio neišskiriančio pieno ar tvarių vaisių iki vandens kokybės ar mažų pieno ūkių išlaikymo. Taigi bendruomenėms visoje Europoje vienas ar keli pavyzdžiai gali būti aktualiausi.

Toliau žiūrėkite mūsų atvejo tyrimo istorijų žemėlapius (anglų kalba) ir sužinokite daugiau apie tai, su kokiais veiksniais ir kliūtimis susiduriama konkrečioje agrarinės ekologijos srityje, taip pat - kaip dalyvavo vartotojai ir kokios problemos buvo išsakytos. Istorijos apima įvairias temas - nuo anglies dioksido neutralumo pieno ar tvarių vaisių iki vandens kokybės ar mažų ūkių išlaikymo pieno ūkiuose, todėl vartotojams visoje Europoje viena ar kelios iš jų gali būti jums aktualiausios.