Agroekoloģisko zināšanu centrs

Apmeklējiet visas mūsu gadījumu izpētes stāstu kartes

UNISECO projekts piedāvā ļoti interesantus secinājumus, kas gūti, veicot dažādus gadījumu pētījumus dažādās ģeogrāfiskās un kultūras vidēs. Katrā stāstu kartē ir iesaistītas dažādas ieinteresētās personas, tostarp NVO, pilsoniskās organizācijas un vietējās kopienas. Šeit jūs varat atrast iedvesmu vai piemērus, kā NVO, pilsoniskās organizācijas un vietējās kopienas rīkojas dažādās jomās - no oglekļa ziņā neitrāla piena vai ilgtspējīgiem augļiem līdz ūdens kvalitātei vai mazo uzņēmumu saglabāšanai piena lopkopības saimniecībās. Tāpēc kopienām visā Eiropā viens vai vairāki piemēri varētu būt vispiemērotākie.

Noskatieties mūsu gadījumu izpētes stāstu kartes (angļu valodā) zemāk, lai uzzinātu vairāk par to, ar kādiem virzītājspēkiem un šķēršļiem saskaras konkrētā agroekoloģijas jomā, tostarp - kā tika iesaistīti patērētāji un kādi jautājumi tika izteikti. Stāsti aptver dažādas tēmas - no oglekļa neitrāla piena vai ilgtspējīgiem augļiem līdz ūdens kvalitātei vai mazo saimniecību saglabāšanai piena lopkopības saimniecībās, tāpēc patērētājiem visā Eiropā viens vai vairāki stāsti var būt vispiemērotākie tieši jums.