Znalostní platforma pro agroekologii

Navštivte všechny naše příběhové mapy případových studií

Projekt UNISECO nabízí velmi zajímavé poznatky ze souboru případových studií z různých geografických a kulturních prostředí. Každá příběhová mapa zahrnuje různé zúčastněné strany, včetně nevládních organizací, občanských organizací a místních komunit. Najdete zde inspiraci nebo příklady toho, jak nevládní organizace občanské organizace a místní komunity přijímají opatření v různých oblastech - od uhlíkově neutrálního mléka nebo udržitelného ovoce až po kvalitu vody nebo udržování malého množství v mléčných farmách. Pro komunity v celé Evropě tak může být jeden nebo několik z nich nejvhodnějších.

Podívejte se na naše příběhové mapy případových studií (v angličtině) níže, abyste se dozvěděli více o tom, s jakými hnacími silami a překážkami se potýkají v konkrétní agroekologické oblasti, včetně - jak se zapojili spotřebitelé a jaké problémy vyjádřili. Příběhy se týkají různých témat - od uhlíkově neutrálního mléka nebo udržitelného ovoce až po kvalitu vody nebo zachování malých farem s mlékem, takže spotřebitelé v celé Evropě mohou najít jeden nebo několik pro vás nejrelevantnějších.