Znalostní platforma pro agroekologii

Jaká je role spotřebitelů v agroekologických potravinových systémech?

V dnešní době je nejvíce ceněnou hodnotou naše zdraví. Dobré zdraví si nemůžete koupit, ale můžete změnit své chování a usilovat o něj. Agroekologie úzce souvisí s nemocemi nebo zdravím na základě stravy, v některých situacích dokonce s podvýživou, každodenními volbami spotřebitelů atd.

Podívejte se na toto video (v angličtině s titulky v češtině, řečtině, němčině, lotyštině, rumunštině a španělštině) a dozvíte se více o tom, jak může agroekologie pomoci poskytovat zdravá řešení a jak ji UNISECO podporuje:

Cílem projektu UNISECO bylo přispět ke zvýšení povědomí a získání znalostí o agroekologii a jejích výhodách obecně. Je důležité zdůraznit, že agroekologie nejen pomáhá zajistit zdravé potraviny, ale také poskytuje strategie, jak zajistit dostatek potravin, protože tradiční zemědělství v dlouhodobém horizontu selhává. Proto je agroekologická produkce klíčem k udržitelné budoucnosti.

Kromě velmi důležité otázky zdraví je druhou stranou mince - jak může produkce potravin, které jíte, přispět k životnímu prostředí. Zemědělci mohou podporovat biologickou rozmanitost a přispívat k udržení a produkci ekosystémových služeb. Spotřebitelé mohou mít velký vliv tím, že se při výběru zdroje svých potravin budou rozhodovat informovaně. V souladu s tím je formování poptávky po agroekologickém zboží důležitou součástí vytváření dalších trhů, na kterých může být tato poptávka uspokojena. Jako spotřebitelé musíme pochopit, že naše každodenní rozhodnutí jsou hluboce spojena se zdrojem zboží, které získáváme, a na tom závisí mnoho změn v biologické rozmanitosti.


Jak identifikovat a podpořit pozitivní změny v našich každodenních rozhodnutích?

Projekt UNISECO nabízí velmi zajímavá zjištění v souboru případových studií v různých geografických a kulturních prostředích.

Prohlédněte si naše příběhové mapy případových studií, abyste se dozvěděli více o tom, s jakými hnacími silami a překážkami se potýkají v konkrétní agroekologické oblasti, včetně - jak byli zapojeni spotřebitelé a jaké problémy byly vyjádřeny. Příběhy pokrývají různá témata - od uhlíkově neutrálního mléka nebo udržitelného ovoce až po kvalitu vody nebo zachování malých farem s mlékem, takže spotřebitelé po celé Evropě mohou najít jeden nebo několik pro vás nejvhodnějších. 

NAVŠTIVTE VŠECHNY NAŠE MAPY PŘÍBĚHŮ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ ZDE (v angličtině)