Agroökológiai Tudásközpont

Területi hatások európai szinten és Európa-szerte

Az agrár-ökológiai megközelítések nagyszabású végrehajtására vonatkozó forgatókönyvek területi hatásainak modellezéséből származó eredmények azt mutatták, hogy számos agrár-ökológiai jövőkép lehetséges az EU-ban az élelmezésbiztonság veszélyeztetése nélkül, és számos fenntarthatósági mutató tekintetében javulást eredményez, ha az szélesebb körű élelmiszer-rendszerek változásaiba ágyazódik. Az Európai Unióban az agrár-ökológiai gyakorlatok valamennyi kombinációja a termelési oldalon többszörös környezeti előnyökkel járhat. 

Az éghajlatváltozás mérséklésére különösen az agrár-erdészet és a fás biomasszában történő szénmegkötés révén nyílik lehetőség, ami a jövőbeni mezőgazdaság üvegházhatásúgáz-kibocsátásának jelentős részének kompenzációját jelentheti (Mayer et al., 2021).  Az EU-ban 2050-re lehetséges az agroökológiai gyakorlatok által használt földterületek növelése és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. 

Az EU-ban termelt és importált élelmiszerek árváltozásainak következményeit az importvámokra és a fogyasztási adókra vonatkozó forgatókönyvek alapján modelleztük. A gazdasági modell értelmezése azt mutatja, hogy az uniós termelési adók, az uniós fogyasztási adók és az uniós importvámok forgatókönyveinek kombinációja elegendő a biofizikai modell mennyiségi eredményeinek előállításához. Általánosságban ez a három forgatókönyv egy nagyon erős politikai beavatkozás végrehajtásával egyenértékű, különösen az EU termelésére vonatkozóan. Ezzel szemben az agrár-ökológiai export forgatókönyve egy szerényebb politikai beavatkozással egyenértékű, mivel viszonylag kis hatást gyakorol a termelt, fogyasztott és forgalmazott mennyiségekre.

D4.2 - Report on Participatory Scenario Development of Agro-ecological Farming Systems (link to Zenodo)

D4.3 - Territorial Impacts and Lessons Learnt of the Diffusion of AEFS in the EU (link to Zenodo)

A területi hatásokkal és azok földrajzi eloszlásával kapcsolatos további részletek a térbeli explicit interaktív online eszközön (Socio-ecological system interaction tool - SESSIT) találhatók.