Agro-ekologinen tietopaikka

Kansalaisjärjestöt, kansalaisjärjestöt, paikallisyhteisöt

Tervetuloa tähän osaan Agroecological Knowledge Hubia, joka on omistettu kansalaisjärjestöille/kansalaisyhteiskunnan organisaatioille, jotka ovat olennainen osa Euroopan (agroekologista) maatalous- ja elintarvikejärjestelmää ja joiden kiinnostuksen kohteet, roolit ja panos kestävyyden eri osa-alueisiin ja julkisten politiikkojen muuttamiseen siten, että ne toimisivat paremmin ilmastonkestävämmän ja luontoystävällisemmän Euroopan hyväksi, on dokumentoitu hanketehtävissä ja esitetty tässä yhteenveto. 

Tässä jaksossa esitetään pääpiirteittäin, millainen rooli kansalaisjärjestöillä on maatalousjärjestelmissä 15 Euroopan maassa, jotka ovat eri vaiheissa agroekologisten käytäntöjen täytäntöönpanossa - keskustelemme sekä nykyisestä roolista että tulevasta/tarvittavasta roolista strategioissa, joilla agroekologiaa käynnistetään ja tuetaan edelleen. Tarjolla on kolme UNISECOssa kehitettyä ja testattua päävälinettä, jotka halusimme välittää eteenpäin auttaaksemme muita organisaatioita, jotka haluavat tukea muutoksia maatalous- ja elintarvikejärjestelmissään: monitoimijainen/monialainen lähestymistapa, sosiaalisten verkostojen analyysi ja markkina- ja poliittisten välineiden monikriteerianalyysi. 

Toivomme, että tähän kootut tiedot ovat hyödyllisiä ja ajankohtaisia, ja muistakaa tutustua hankkeen verkkosivuston erilliseen RESOURCES-osioon (englanniksi), jossa on kaikki tässä mainitut yksityiskohtaiset raportit.