Znalostní platforma pro agroekologii

Spotřebitelé

Spotřebitelé mají při výběru zdroje potravin možnost výrazně ovlivnit celé zemědělství. Důležitou součástí je nejen zdravá a výživná strava, ale také volba zdravé půdy, bezpečné biologické rozmanitosti, dobře spravovaných zdrojů atd. Pouze dobré a spolehlivé znalosti tohoto tématu mohou pomoci činit informovaná rozhodnutí a formovat schopnosti ovlivňovat trh. Hlas spotřebitelů je důležitou součástí přechodu k agroekologii a musí být vyslyšen. Centrum agroekologických znalostí se snaží pomoci spotřebitelům dosáhnout této úrovně znalostí poskytováním vědecky podložených informací.