Platforma agroecologică

Practici agroecologice

Cum puteți implementa practicile sistemelor agricole agroecologice în ferma dumneavoastră?

Mai multe studii de caz arată cum puteți pune în aplicare în ferma dumneavoastră, de exemplu, ferme de lapte din Republica Cehă și Letonia, cultivatori de piersici din Grecia, conservarea solului în Ungaria, podgorii în Italia, ferme de rumegătoare în Suedia și altele.

Cum puteți implementa practicile sistemelor agricole agroecologice în lanțul alimentar?

Este important ca fermierii și alte verigi din lanțul alimentar agrovaloric să colaboreze pentru a pune în aplicare practicile agroecologice. Pe baza concluziilor cercetării noastre, consolidarea cooperării și a rețelelor de fermieri este o strategie-cheie care i-ar ajuta pe fermieri să își reducă fragilitatea socio-economică, fără a-și înrăutăți bunele performanțe de mediu. În cadrul acestei strategii, se remarcă 3 inițiative:
- comunitățile de învățare (de exemplu, AKIS, Sistemul de cunoștințe și informații agricole),
- mentoratul între egali, și
- măsuri de sprijin care promovează participarea fermierilor la acțiuni colective, cum ar fi CUMA-urile (cooperativele de mașini agricole) din Franța.

Datorită acestor inițiative, fermierii agroecologici de dimensiuni mici ar putea participa la acțiuni colective, iar legăturile lor cu alți fermieri ar fi consolidate. Responsabilizarea fermierilor ar fi benefică pentru întregul sistem agroecologic, deoarece tranziția ar trebui să urmeze o abordare ascendentă, adică să se bazeze pe experiența și necesitățile fermierilor. Odată ce asociațiile și cooperativele fermierilor agroecologici sunt consolidate, este momentul în care acestea trebuie să creeze rețele și structuri de coordonare cu alți actori ai lanțului valoric pentru a dezvolta piața agroecologică.

Ce vă împiedică să puneți în aplicare sistemele de agricultură agroecologică?

Analizând studiile de caz, veți vedea că fermierii și proprietarii de terenuri găsesc adesea bariere care îi descurajează să aplice sistemele de agricultură agroecologică, una dintre cele mai frecvente fiind îngrijorarea legată de costuri. Citind studiile de caz, puteți vedea cum fermierii și proprietarii de terenuri, în cooperare cu alți membri ai lanțului valoric și cu actorii din mediul rural, au propus soluții care permit o tranziție de succes.

UNISECO a elaborat, de asemenea, o serie de recomandări pentru practicieni în vederea identificării problemelor și promovării bunelor practici.
Citiți toate notele noastre informative aici:

Austria

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Romania

Spain

Sweden

Switzerland

EXPLORAȚI DETALIILE STUDIILOR NOASTRE DE CAZ (ÎN LIMBA ENGLEZĂ) FĂCÂND CLIC PE PĂRȚILE RESPECTIVE ALE HĂRȚII DE ANSAMBLU DE MAI JOS.